Registrering av skogfinske stadnamn

Som eit ledd i arbeidet for å betre registrera skogfinske stadnamn, startar Språkrådet over nyttår eit prosjekt kor dei vil gå gjennom stadnamndatabasen til Kartverket for Grue kommune for å spora opp og registrera skogfinske stadnamn. 

Pål Kristian Eriksen i Språkrådet opplyser at dei også vil ta for seg andre kommunar i skogfinske kjerneområde etter kvart. Dei kjem til å halda fram med arbeidet utover i 2023, og Skogfinneforeningen får oppdateringar frå Språkrådet undervegs. 

Stedsnavn: Noe skjer

Språkrådet melder til oss:

"Når det gjelder de skogfinske stedsnavnene, så har vi tatt kontakt med Kartverket om dette temaet. Kartverket har sett nærmere på saken, og vurdert tekniske muligheter for hvordan de skogfinske navnene kan bringes fram fra datamaterialet deres, og vi i Språkrådet skal nå ha et møte med Kartverket i oktober for å diskutere hvordan vi skal få gjort dette arbeidet i praksis."

Noe leer på seg.

Språkrådet er med på laget

Årsmøteresolusjonen med oppfordring til Språkrådet om å bistå i en prosess med å revitalisere skogfinsk er positivt mottatt. I møte med dem 25. august ble vi forsikret om at vi har deres støtte overfor departementer og instanser vi vil få med å gjøre. De har riktignok ingen penger, men vet hvor de fins. Vi fikk gode tips og forslag.

Noen muligheter for skogfinsk språk

På forespørsel fra Skogfinneforeningen har professor Trond Trosterud, UiT, laget en kort framstilling av hvordan en mulig revitalisering av skogfinsk kan påbegynnes. Uttalelsen er oversendt Kommisjonen og Språkrådet.

Vannliljer, May Gullikstad

(Foto: May Gullikstad)

Møte med Språkrådet

Årsmøtet vedtok å sende en resolusjon til Språkrådet om å se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova.

Styret skal møte i Språkrådet torsdag 25. august.