Språk fra grava

Døde språk kan gjenoppstå. Det forteller lingvisten Pål Kristian Eriksen i dette intervjuet i Klassekampen, der han viser til små språk som bl.a. mansk og kornisk. Han viser også til Skogfinneforeningens initiativ for revitalisering av skogfinsk. Les her.

 

Registrering av skogfinske stadnamn

Som eit ledd i arbeidet for å betre registrera skogfinske stadnamn, startar Språkrådet over nyttår eit prosjekt kor dei vil gå gjennom stadnamndatabasen til Kartverket for Grue kommune for å spora opp og registrera skogfinske stadnamn. 

Pål Kristian Eriksen i Språkrådet opplyser at dei også vil ta for seg andre kommunar i skogfinske kjerneområde etter kvart. Dei kjem til å halda fram med arbeidet utover i 2023, og Skogfinneforeningen får oppdateringar frå Språkrådet undervegs. 

Vårt språkforslag

MISFORSTÅELSE
I ulike medier, ikke minst på Facebook, har det i det siste versert en del påstander som synes å ha som utgangspunkt at Skogfinneforeningen skal ha foreslått noe riktig erkedumt, og så argumenterer man mot det. 

Stedsnavn: Noe skjer

Språkrådet melder til oss:

"Når det gjelder de skogfinske stedsnavnene, så har vi tatt kontakt med Kartverket om dette temaet. Kartverket har sett nærmere på saken, og vurdert tekniske muligheter for hvordan de skogfinske navnene kan bringes fram fra datamaterialet deres, og vi i Språkrådet skal nå ha et møte med Kartverket i oktober for å diskutere hvordan vi skal få gjort dette arbeidet i praksis."

Noe leer på seg.

Språkrådet er med på laget

Årsmøteresolusjonen med oppfordring til Språkrådet om å bistå i en prosess med å revitalisere skogfinsk er positivt mottatt. I møte med dem 25. august ble vi forsikret om at vi har deres støtte overfor departementer og instanser vi vil få med å gjøre. De har riktignok ingen penger, men vet hvor de fins. Vi fikk gode tips og forslag.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.