Museets skjebne avgjøres på Skogfinnenes dag
Foto: Rune Hernes Bjerke

Museets skjebne avgjøres på Skogfinnenes dag

21. juni er Skogfinnenes dag, og den skal feires. Det kan imidlertid vise seg at noen heller malurt i det skogfinske begeret denne dagen, siden revidert nasjonalbudsjett etter planen skal vedtas samtidig. Og der har regjeringen ingenting å by Norsk Skogfinsk Museum!

Museet trenger sårt bevilgninger som gjør det mulig å rekruttere personell som skal stå for driften av det nye museumsbygget. Og det må komme NÅ! 

Skogfinneforeningen har derfor økt presset på alle partier på Stortinget, og samtidig benyttet sjansen til å minne Kontroll- og konstitusjonskomiteen om museets behov. De jobber som kjent med en innstilling basert på rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Vi har også anmodet Stortingets presidentskap om å heise det skogfinske flagget 21. juni, og håper at våre folkevalgte kan sikre en feiring uten bismak!

Vedlegg:

Uttalelse om revidert nasjonalbudsjett

Brev til stortinget 202024-05-24

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.