Skogfinneforeningen i godt selskap

Den 6. mars 2024 gjennomførte Sametinget, Norske kveners landsforbund og Skogfinneforeningen en solidaritetsmarkering under Sametingets plenumssesjon hvor Sannhets- og forsoningskommisjonens innstilling var hovedtema.

Bildet fra lavvoen viser f.v.: Jan Erling Persen fra Norske Kveners Forbund, Skogfinneforeningens Erik Vadholm og sametingspresident Silje Karine Muotka. De samme personene i annen rekkefølge på utendørsbildet ved gaveoverrekkelsen. Fotokreditering: Elle Norvang/Sámediggi
Bildet fra lavvoen viser f.v.: sametingspresident Silje Karine Muotka, Skogfinneforeningens Erik Vadholm og Jan Erling Persen fra Norske Kveners Forbund. Foto: Elle Norvang/Sámediggi

Markeringen, på samisk en «verdde»-seanse (vennskapsmarkering), ble initiert av Sametinget i forbindelse med at Sametinget ønsker å vise solidaritet med Kvener/Norskfinner og Skogfinner i oppfølgingen av kommisjonsrapporten, noe vi setter stor pris på. Som synlige bevis på vår solidaritet overfor hverandre ble det arrangert gaveutveksling og bålkaffe ved/i en lavvo som var satt opp utenfor Sametinget i Karasjok. Til stede var Sametingspresidenten Silje Karine Muotka, Jan Erling Persen fra Norske kveners forbund og Erik Vadholm fra Skogfinneforeningen samt flere representanter fra Sametinget.

Fra vår side ga vi eksempler på håndverk/kunsthåndverk i never samt dagboken til Carl-Axel Gottlund fra 1821 til Sametinget og til NKF. I retur fikk foreningen et maleri laget av Ellen Brita Anti fra Sametinget og to bøker fra NKS (om og av kvener).

Etter taler og overleveringer, hvor vi la vekt på at tre som står sammen er sterkere enn en, var det bålkaffe i lavvoen med historier og svart kaffe. Både høytidelig og hyggelig.

Oppholdet i Karasjok ga mange gode anledninger til å synliggjøre oss og vår holdning til kommisjonsrapporten samt våre ønsker i oppfølgingen overfor både sametingsrepresentanter, stortingsrepresentanter og andre involverte, bl.a. flere av kommisjonens medlemmer. Romeriksbunaden fungerte som et effektivt fluepapir for kontakt, i en forsamling der samedraktene var i overveldende flertall.

Etter en hyggelig middag om kvelden var det godt å kunne legge bunaden tilbake i kofferten i visshet om at skogfinnene hadde markert seg godt overfor samer, kvener og andre. Det er grunn til å tro at denne markeringen bidrar til at både det samiske, kvenske og skogfinske perspektivet tas på alvor i Stortingets oppfølging av kommisjonens rapport og i Kontroll- og Konstitusjonskomiteens innstilling i oktober/november i år. 

Erik Vadholm

Bildet fra lavvoen viser f.v.: Jan Erling Persen fra Norske Kveners Forbund, Skogfinneforeningens Erik Vadholm og sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Elle Norvang/Sámediggi
Bildet f.v:Jan Erling Persen fra Norske Kveners Forbund, sametingspresident Silje Karine Muotka og Skogfinneforeningens Erik Vadholm. Foto: Elle Norvang/Sámediggi
Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.