Skogfinneforeningen samarbeider med Bergen kommune!

I slutten av november var Skogfinneforeningen, sammen med representanter for de andre nasjonale minoritetene og urfolk, invitert til møte med Bergen kommune for å etablere et samarbeid.  Styremedlem Sigrid Monsen Alvestad møtte for Skogfinneforeningen.  Det ble et svært positivt møte, der ordfører Marit Warncke presiserte at Bergen skal være en åpen og inkluderende by for alle.  

Man ble enige om å samarbeide om å styrke gruppenes rettigheter i Bergen kommune, og om å legge til rette for bedre formidling av gruppenes historie.  Fra skogfinnenes side ble det tatt opp muligheten for å samarbeide om et kort undervisningsopplegg om skogfinnene for grunnskolen.  Muligheten for flagging på Skogfinnenes dag ble også tatt opp.  Alt i alt et godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Les hva Bergen kommune skriver om samarbeidet.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.