Skogfinnespor: Epitafium

Høsten 2022 utlyste Sannhets- og forsoningskommisjonen en kunstkonkurranse der temaet var «Fornorsking og forsoning». Det kom inn 147 bidrag. 13 av disse ble kjøpt inn av kommisjonen, og disse verkene er nå på Stortinget. Ett av bildene som ble valgt ut, er trykket "Epitafium" av Christian Fjeldbu. Nå er noen få eksemplarer til salgs.

Epitafium

 

Om bildet forteller Christian at "Epitafium" er inspirert av skogfinnenes svedjebruk, og at sot og kull er brukt som kunstnerisk uttrykksform. Innskriften under sirkelen er laget ved ta utsnitt av sporene som barkbillene etterlater seg. De fragmenterte sporene er systematisert slik at det fremstår som en tekst. Men teksten kan ikke leses, det er et umulig språk, et språk som ikke finnes – en referanse til skogfinnenes tapte språk, men også til skogen – som skogfinnene levde i og av.
Trykket ble produsert i 20 eksemplarer og er nå til salgs: DGA trykket på Fine Art papir, signert og nummerert – uten ramme. Størrelse: ca. 30x42 cm. Ta direkte kontakt med Christian Fjeldbu på Facebook eller Messenger hvis du er interessert i et eksemplar.Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.