Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Oppdatering om museumsbygget

Siste nytt om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum (sakset fra NSMs Facebook-konto):
Nå er det endelig bekreftet at resterende 2,5 mill. kr for 2021 og 6 mill. kr for 2022 utbetales snarlig. Dette på grunnlag av at en avtale vi kan leve godt med er inngått med Anno museum og at vi nå har godtatt de betingelser som følger av det nye tildelingsbrevet. Det er ingen kameler som må svelges her. Vi er altså fortsatt en selvstendig organisasjon.

Skogfinnenes hus eller?

Å kalle Norsk Skogfinsk Museums nybygg for "Finnskogens hus" er en misforståelse som bygger på et påfunn fra arkitektene. Vi har slått ned på Kulturdepartementets bruk av denne betegnelsen, som også har begynt å spre seg i mediene.