Stinn brakke i Mjøndalen

Ingebjørg Moen

(Foto: Rune)

Skogfinnekvelden på Mjøndalen bibliotek, med biblioteket som teknisk tilrettelegger og lokal blestansvarlig, ble fylt opp og det måtte settes fram ekstra stoler – det er stas! Oppmøtet har ikke vært så stort siden før pandemien.

Maridalen er skogfinneland!

Maridalen bygdetunMaridalen har sitt eget bygdetun som lokale lag og foreninger greier å fylle med liv. Her følte vi oss helt hjemme - dette er jo midt i tjukkeste skogfinneland! Skogfinneforeningen deltok på høstmarkedet søndag 4. september og befant seg med ett midt i en pulserende strøm av besøkende og forbipasserende turgåere, og som vanlig ble bosettingskartet vårt mottatt med stor interesse. Nysgjerrigheten er stor, og vi knyttet verdifulle kontakter.

Gottlund i pocketutgave

Gottlunds-dagbok

Carl Axel Gottlunds "Dagbok över mina vandringar i Wermlands och Solørs finnskogar 1821", som ble nyutgitt til 200-årsjubileet i fjor, foreligger nå i pocketutgave.  Dette er et viktig kildeskrift i skogfinnehistorien. Kan bestilles fra forlaget: veidarvon(at)telia.com

Vindkraftutbygging – vårt høringssvar

Vi har sendt inn høringssvar til regjeringas "forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet" som vil forsere vindkraftutbygginga. Kort og kontant:

Vindkraft.fi

(Foto: hbl.fi)

Les høringsvaret her.

Språkrådet er med på laget

Årsmøteresolusjonen med oppfordring til Språkrådet om å bistå i en prosess med å revitalisere skogfinsk er positivt mottatt. I møte med dem 25. august ble vi forsikret om at vi har deres støtte overfor departementer og instanser vi vil få med å gjøre. De har riktignok ingen penger, men vet hvor de fins. Vi fikk gode tips og forslag.

Mikkelrud ruler!

Mikkelrudtreff

(Foto: W.Blomberg)

For en flott dag vi fikk på Mikkelrud! Her ønsker Skogfinneforeningens leder Rune H. Bjerke velkommen sammen med vertsparet Anne Lise Torvund og Tore Ovlien.

Våre holdninger til "de andre"

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har nå levert sin rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. De har bl.a. sjekket kunnskapsnivået i befolkningen om disse gruppene. Skogfinnene er minst kjent. Nærmest usynlige. Les NIM-rapporten her. 

NRK omtaler rapporten her: Samehets

NRK har vært i Svullrya

NRK-Finnskogdagene

Morsom sak fra  NRK på Finnskogdagene

"De slo seg først og fremst ned i de dype skogene øst i Hedmark, i dag kjent som Finnskogen," står det i teksten. Nei, det var for utrygt i grensestrøka på den tid. De dro først til Hurdal/Totenåsen, og spredte seg ut over hele det østlandske barskogsområdet. Se kartet vårt!

Noen muligheter for skogfinsk språk

På forespørsel fra Skogfinneforeningen har professor Trond Trosterud, UiT, laget en kort framstilling av hvordan en mulig revitalisering av skogfinsk kan påbegynnes. Uttalelsen er oversendt Kommisjonen og Språkrådet.

Vannliljer, May Gullikstad

(Foto: May Gullikstad)

Presentasjon i Finnskogmagasinet

Foreningen har fått en helsides presentasjon i årets utgave av Finnskogmagasinet.
Les her.

Tipperlyng