Mange nysgjerrige på Gran!

Gran seniorforum

(Foto: Rune)

Over seksti mennesker møtte opp på Hadeland seniorsenter 15. august til kaffe og folkeopplysning om skogfinnesaken, og det var nok mer enn arrangørene hadde ventet. Men det var kaffe til alle mens Rune og Wenche fortalte om Skogfinneforeningen, historien vår, hva vi har drevet fram og hva vi tenker oss framover. 

Vi fikk anledning til å fortelle om opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen, og resultatene av deres rapport. Foreløpig kan vi konstatere at
Rune/Wenche på Gran

skogfinnene iallfall er blitt mer synlige. Det er viktig å få gjort allmennheten oppmerksom på at Skogfinneland er noe langt mer enn Solør/Finnskogen, for de tidligste migrantene krysset Glomma og dro enda lenger vestover, unna de urolige grenseområdene. Dette er en viktig kulturarv for folk på Hadeland og videre vest- og sørover. 

(Foto t.h.: Ellinor Jensrud)

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.