Biskopene melder seg på

Biskopene

Bispedømmerepresentanter og organisasjonsfolk på Finnetunet. (Foto: Rune)

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen og et ønske om å videreutvikle forholdet mellom skogfinnene og Den norske kirke, var tema for et møte biskopen i Hamar hadde invitert til på Svullrya fredag 16. juni. Representanter for den skogfinske minoriteten deltok og teknisk arrangør var Norsk Skogfinsk Museum.

Etter en vennlig påminnelse fra Skogfinneforeningen om at Skogfinneland er større enn Finnskogen, sørget Hamar-biskop Ole Kristian Bonden for at også Borg, Tunsberg, Oslo og Nidaros bispedømmer var representert i møtet. I tillegg deltok Kirkerådet, som allerede har gjort et stykke arbeid med å sette seg inn i kommisjonsrapporten og drøfte mulige tiltak. I løpet av noen timer i sommervarmen ble kirkas representanter bedre kjent med den skogfinske kulturen og skogfinneorganisasjonene, som ga til kjenne hvilke kjernesaker de er opptatt av og hvordan det er å være skogfinne i dag. Hamar-biskopen virka godt fornøyd med dagen, og det blir interessant å se om bispedømmene tar grep som kan bidra til å løfte den skogfinske minoriteten rundt omkring i skogfinnebygdene.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.