Åsta og Finnskogbunaden

Finnskogbunad dame

Finnskogbunaden er konstruert av Åsta Holth. Kulturarv i Innlandet gir en kortversjon av historien.

Finnskogbunaden ble skapt av Åsta Holth (1904-1999), mest kjent som forfatter og skogfinsk kulturformidler. Hun arbeidet også aktivt med husflid og var lærer i håndarbeid på skoler i både Grue kommune og Åsnes kommune .
Åsta begynte arbeidet med Finnskogbunaden allerede før 2. verdenskrig. Selve produksjonen startet imidlertid ikke før i 1970. Kvinnebunaden kom først. Noen år senere kom det også en mannsbunad.  
Åsta gjorde et møysommelig arbeid. Det fantes ikke så mye kildemateriale om eldre drakttradisjoner på Finnskogen! Åsta brukte både skriftlige og muntlige kilder, gamle foto og egne barndomsminner om klesdrakt. Hun gransket også gamle tekstiler i museer, hadde kontakt med fagmiljøer i Finland, og lette på svensk sida av grensa.
Resultatet av Åsta sitt arbeid er en vakker og særegen bunad som bærer i seg både minner, historie og identitet. Forvaltning og salg i dag går via Grue Finnskog husflidslag v/ Marit Solum Korbøl, 416 78 319.
Åsta Holth

Åsta Holth sitt hjem, småbruket Leiråker på Svullrya på Grue Finnskog, er i dag museum. Det drives av Norsk Skogfinsk museum https://www.skogfinskmuseum.no/, og er åpent for publikum om sommeren

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.