Endelig kan det bygges!

Flaggparade

Fra skogfinnenes flaggparade i Oslo 4. mai. Nå blir det endelig museumsbygg også. (Foto: Jan Bakken).

For en halv million skogfinner ble dette en stor dag: Forventningene til revidert statsbudsjett var høye, og nå er håpet innfridd: Norsk Skogfinsk Museum kan starte bygginga av det nye museet, etter at prosessen ble satt på "hold" på grunn av prisstigning og manglende midler, i følge NRK.  

Som vi meldte i midten av mars, var det visse tegn til bevegelse i regjeringa på det tidspunktet.

Skogfinnene har de siste åra jobbet så bra på bred front overfor de politiske miljøene at det antakelig er blitt vurdert som for politisk risikabelt å ignorere dem nok en gang. Dessuten ligger Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport bare tre uker unna, og må antas å inneholde en god del sprengstoff om statens forhold til minoritetene. Nå kan regjeringa henvise til det ekstra investeringstilskuddet og et fullfinansiert museumsbygg hvis kritikken mot fornorskingspolitikk og diskriminering blir for sterk.
Men det som skal være INNI? Bare en betydelig satsing på nye driftsmidler kan berge et museum som mangler både akademisk og teknisk kompetanse, og det meste av ordinære støttefunksjoner. Statsbudsjettet til høsten vil vise hva regjeringa har tenkt for den skogfinske historien og kulturutviklingen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.