Bilder fra en stor dag

Kulturinnslag, flagg, gjester og et smilende publikum - motivene var mange i Slottsbakken. Her finner du et utvalg.

Flaggutt/Gunnar((Foto Gunnar Knutsen)

Borgen, Heggelund

(Foto: Gunnar Knutsen)

Ordfører møter ordfører: Marianne Borgen, Oslo, tok i mot Kari Heggelund fra Åsnes i Solør og andre deltakere på sitt kontor før flaggheisingen om morgenen.

Jan Storberget

Veteran møter veteran: Jan Storberget fra Hytjanstorpet, Grue Finnskog, ønskes velkommen i Slottsbakken av Wenche Blomberg fra Skogfinneforeningen. (Foto: Nina Engesnes)

Hurdøler  Gruppebilde med ordfører: Hurdølene Einar Lundby, Gerd Sørgård, ordfører Paul Johan Moltzau, Torunn Knai Lundby og Grete Garsjømoen Løvhaugen. (Foto: Privat)

Jubileumsnemnd

Trekløver fra Jubileumsnemnda holder utkikk etter flaggtoget som er på vei oppover mot Slottet. Rune H. Bjerke (Skogfinneforeningen), Jan Myhrvold (Solør-Värmland Finnkulturforening) og Wenche Blomberg (prosjektleder fra Skogfinneforeningen). Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Velkomst Rune

Velkomst ved Jubileumsnemndas Rune H. Bjerke, Skogfinneforeningen. (Foto: Gunnar Knutsen)

Stina Moen

Ivrig ungdomsappellant -Stina Moen fra Skotselv kommer fra de vestligste strøka av Skogfinneland. (Foto: Gunnar Knutsen)

Blåne

Bygdelagskoret Blåne med dirigent Isa Holmgren. (Foto: Gunnar Knutsen)

Margrete,Vegar

Kvedaren Margrete Nordmoen og felespiller Vegar Vårdal. (Foto Gunnar Knutsen)

 

Kontspellera,Vegar

Hadelandstrioen Kontspellera (Tove Kanten, Bjørn Danielsen og Gisle Sløtte) fikk med seg Vegar Vårdal i en Kanten-vals. (Foto: Gunnar Knutsen)

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.