Skogfinsk badstue i Oslo

Oslo badstueforening har fått 180 000 kroner fra Kulturrådet til et prosjekt kalt "Skogfinsk badstue 2023":


Fra søknaden:
Badstue og badstukultur er i vinden som aldri før. Dette er imidlertid ikke et nytt fenomen i Norge. Skogfinnene og kvenene tok med kulturen når de utvandret fra Finland. Norge hadde en rik badstukultur tilknyttet de skogfinske bosetningene, som strakte seg langt utover Finnskogen.

Oslo Badstuforening ønsker å bruke badstue til formidling av badstuas historie i Norge, med fokus på den skogfinske tradisjonen. Vi mener vi kan nå nye målgrupper, og at formidling av kulturen læres best gjennom bruk. Vi vil bygge en mobil badstue på dugnad sammen med frivillige og ledende kunstnere og arkitekter. Byggeprosessen og dugnad vil være en del av prosjektet. Vi vil ha fokus på den skogfinske badstutradisjonen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.