Merkedag 2023

Om to år er det 200 år siden C.A. Gottlund dro til kongen i Stockholm med et følge på 6 norske og 6 svenske skogfinner for å be om noen særskilte tiltak for den skogfinske befolkningen på begge sider av grensa. De hadde med seg en petisjon underskrevet av 600 skogfinner. De ønsket bl.a. å få opprettet et eget finskspråklig prestegjeld. (Se Magnus Bernhardsens masteroppgave i Dokumentarkivet, s. 14–15.)
Men dette var for sterk kost for kongen. Det var rent ut sagt opprørsk, og delegasjonen, som kom fram til Stockholm 21. april 1823, fikk døra smelt igjen. Om dette skriver professor Einar Niemi: 
   "Gottlund-opprøret er et unntak, der den etniske dimensjonen spilles nærmest dramatisk ut, som et av de tidligste etniske "opprør" i skandinavisk historie."

Kan vi ha en jubileumsfeiring i sikte her?

Og peker ikke 21. april seg med dette ut som "Skogfinnedagen"?

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508.