Kunstneriske bidrag

Bildekunstnere fra det skogfinske miljøet oppfordres til å sende inn bidrag til Sannhets- og forsoningskommisjonens sluttrapport. 
Ettersom det var på hengende håret at skogfinnene overhodet kom med i kommisjonens mandat, er det bare naturlig (og sterkt ønskelig!) at illustrasjoner fra det skogfinske miljøet blir synlig i rapporten.

Svedjebrenning, PKS

Per Kristian Strand: Svedjebrenning. 2022. Akryl på lerret. 80x120. Illustrasjon til kommende bok om skogfinnene som kom til Finnemarka.

Les utlysinga her