OBS

 

Pers.historie

Har du noe på hjertet fra din skogfinske tilknytning som du ikke har fortalt Sannhets- og forsoningskommisjonen, er det ennå tid. 
Se https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie og bruk skjemaet som er lagt ut der.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.