Statsbudsjettet: Museum på dugnad?

Forslaget til statsbudsjett har truffet skogfinnene med et piskesmell. Med åpne øyne foreslår regjeringen å fortsette nedprioriteringen og diskrimineringen av kulturarven til en halv million mennesker: Ikke ei krone til nye stillinger for å berge de store samlingene og fylle det nye skogfinnehuset med kompetanse. Skal museet drives på dugnad?

Byggeprosessen for det nye skogfinnehuset i Svullrya er i gang, etter mange års trenering og kamp. Nå legges anbudet snart ut. Bevilgningene til prosjektet kommer langsomt, men tydelig forsiktig og motvillig. Dette er en budsjettpost som er bundet av tidligere vedtak.

Men en minst like viktig side ved saken, som vi har pekt på til det kjedsommelige, er at det hjelper lite med et nytt hus til museet hvis det ikke fylles med kompetanse. Driftsmidler til museene er en annen budsjettpost i Kulturdepartementet. Der har strategien i årevis vært å sultefore Norsk Skogfinsk Museum til underkastelse – uten tilstrekkelig og kompetent stab vil institusjonen bli så utmattet, eldet og utslitt at den ikke makter å lage bråk og prøve å gjøre seg synlig. Det er slik man tillater seg å behandle nasjonale minoriteter. 

Denne regjeringen fortsetter denne politikken. Museet mangler merkantilt personale, arkivar, bibliotekar og konservatorer. De mangler ALT. En stor bygningsmasse krever vedlikehold av fagkyndige folk. I budsjettkommentaren står det at de rår over 10 årsverk, men det framgår av en note at det inkluderer frivillig arbeid. Er det regjeringens mening at dugnadskvoten skal økes?

Det hjalp ikke mye med en kulturminister fra Hedmark. Er ikke saken trendy nok?

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.