Kommisjonen etterlyser skogfinsk ungdom

Sannhets- og forsoningskommisjonen prøver å komme i kontakt med skogfinske ungdommer (16–30 år) til et digitalt innspillsmøte 10. oktober. Nå er sjansen der til å si noe!

På vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker vi skogfinsk ungdom velkommen til å delta på innspillmøte.

INVITASJON:

Sannhets- og forsoningskommisjonens innspillsmøte for ungdom | UiT

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker ungdom velkommen til digitalt innspillsmøte den 11. oktober kl. 18.00-20.00. 

 Møtet er rettet mot ungdom mellom 16-30 år. Det vil ikke være anledning for andre å delta på møtet da ungdommen har selv ønsket at dette er kun for ungdom.

Møtet vil foregå via Zoom og påmelding gjøres her:

 PÅMELDING:

Tema for møtet er innspill til kommisjonen som gransker fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. 

Kommisjonen ønsker å høre de unges erfaringer og tanker om forsoning og forslag til tiltak.

Det vil bli anledning til å snakke det språket man ønsker.

Kommisjonsmedlemmene Pia Lane og Liv Inger Somby deltar på vegne av kommisjonen.

 Møteleder: Liss-Ellen Ramstad