Krav til staten

I et møte 12. september 2022 med Kommunal- og distriktsdepartementets avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, som er statens koordinerende organ for minoritetssaker, la vi bl.a. fram tre resolusjoner – to fra årsmøtet om driftsgrunnlaget for museet og om revitalisering av skogfinsk språk, og en fra folkemøtet i Mjøndalen om automatisk fredning av skogfinske kulturminner eldre enn 1850.

Revitalisering av språk vil bli et stort prosjekt. Etter en idé fra Språkrådet reiste vi krav om en doktorgradsstipendiatstilling for å etablere en basis for prosjektet, og en vit.asstilling for arbeid med slekts- og stedsnavn.

Vi ba også avdelingen undersøke hvor det ble av de museumsstipendiatene som ligger i inneværende års statsbudsjett, og som vi har bedt om å få minst én av til Norsk Skogfinsk Museum.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.