Vindkraftutbygging – vårt høringssvar

Vi har sendt inn høringssvar til regjeringas "forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet" som vil forsere vindkraftutbygginga. Kort og kontant:

Vindkraft.fi

(Foto: hbl.fi)

Les høringsvaret her.