Våre holdninger til "de andre"

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har nå levert sin rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. De har bl.a. sjekket kunnskapsnivået i befolkningen om disse gruppene. Skogfinnene er minst kjent. Nærmest usynlige. Les NIM-rapporten her. 

NRK omtaler rapporten her: Samehets