Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Møt oss i sommer!

Ringerikes museum
Styret i foreningen tar sikte på å være synlige på ymse lokale arrangementer i løpet av sommeren, og oppfordrer medlemmene til å bli med.
 
12. juni: Holedagen, Ringerikes museum
15. juni: Skogfinnetema på Gran, Hadelands folkemuseum
14. august: Bygdedagen i Sigdal, Prestfoss
August: Medlemstreff på Mikkelrud
7. september: Kulturverndag, arr. m/Mjøndalen folkebibliotek
24.-25.september: Hurdalsfestival
 
Ikke alle tidspunkter er fastsatt. Vi legger inn supplerende opplysninger her etter hvert som de foreligger.