Kontingent-tid

Påminning til medlemmene: Husk å fornye kontingenten for 2022. Bare 200 kroner.

Bruk tilsendt fakturanummer ved betaling.