1661: "Et barbarisk folk"

Odalen

(Kart over et omstridt skogområde i Odalen. Riksarkivet (Kart- og tegnsamlingen, Generalkonduktøren, nr. 207) Foto: Odd Amundsen.)

En kortversjon av Anniken Johansens masteroppgave om skogfinnenes forhold til den norske befolkningen i tre områder på Østlandet på 1600-tallet, er lagt ut på Arkivverkets blogg (2016). Folk på Øvre Romerike var ikke snaue i sine klager på disse fremmede i skogene. Men ikke alle var like negative. Les mer her.

Markering på Slottsplassen

Slottsplassen

Slottet har innvilget søknaden fra skogfinneorganisasjonene om å få bruke plassen foran Karl Johan-statuen (Balustradetrappa) til 200-årsmarkeringen for Tolvmannamarsjen 4. mai i år. 

Som førstemann ut har Oslos ordfører takket ja til å delta.

De tre organisasjonene Solør-Värmland Finnkulturforening, Skogfinske interesser i Norge og Skogfinneforeningen har nedsatt en felles jubileumskomité som arrangerer en flaggparade fra Universitetsplassen og et kulturprogram som vil gjøre skogfinnene mer synlige enn de har vært på et par hundre år.

Vårt innspill til Kulturmiljølovutvalget

Foreningen har utarbeidet et innspill til Kulturmiljølovutvalget om fredning av skogfinske og andre minoriteters kulturminner. Les her.

Krav til Norge om minoritetsspråk

Det er nå kommet nye krav til Norge fra Europarådet om å bedre situasjonen for minoritetsspråkene. Deres brev ligger her (engelsk).

Akkasaari – dokumentasjon fra RA

Riksantikvaren har sendt fredningsforslaget for Akkasaari/Kjerringholmen (Røgden) ut på høring, med svarfrist 7. februar. Vi har lagt deres dokumentasjon ut her.

Ikke fått kontingentfaktura?

Kontingentfaktura er sendt ut til alle medlemmer, men det kan se ut til at det er en del som ikke har mottatt den.  Betalingsfristen er satt til 24. januar. Meld fra hvis du ikke har fått fakturaen: kontor(at)skogfinneforeningen.no. 

Statstilskuddene for 2023

Driftsstøtten til minoritetsorganisasjonene for i år er nå fordelt. Se lista her.

Huhta i Lunner!

Lørdag 15. april blir det ny bålpannesamling i skaukanten ved badeplassen ved Sveavannet i Lunner. Da er våren godt på vei!
Dette er det vi kaller en "huhta": et sosialt treffpunkt arrangert av medlemmene sjøl, med sang og spell og gode historier rundt kaffekjelen eller tyttebærtoddien. Åpent for alle. 
Mer opplysninger følger etter hvert, men skriv datoen inn i kalenderen din!

Romenes holocaust

SVT har i 2022 laget en serie om naziforfølgelsene av romene. Episode 6 handler om Norge. Mye av dette materialet er ukjent selv for yngre romer. Se episode 6 her.

Samme sted fins det også en serie kortprogrammer om romene i Sverige i dag, som er svært interessant. Den viser bl.a. hvordan de har etablert minnesteder i Skåne. Serien kan du se her. 

Forbrukerrådet advarer mot DNA-test, anses lovstridig

Brukervilkårene hos MyHeritage er uholdbare og veiledningen ubegripelig, mener Forbrukerrådet etter å ha gått det israelske DNA-selskapet nærmere etter i sømmene. Kunden har ingen garanti for at ikke de mest personlige av alle data havner på avveie. Les her.

Skogfinnenes flagg

Flagg

Det felles skogfinske flagget ble offentliggjort 29. desember 2022.

Flaggkomitéen sendte ut en pressemelding der de sier: