Prøve svedjerug?

Den som disponerer noen kvadratmeter jord, kan jo prøve seg på tilbudet fra Tørberget historielag.