Prøve svedjerug?

Den som disponerer noen kvadratmeter jord, kan jo prøve seg på tilbudet fra Tørberget historielag.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.