Ræsperisk/pannerusk

Poteter er også en viktig bestanddel i tradisjonskosten. En variant over temaet "motti og flesk" er "ræsperisk" eller "pannerusk", der raspa potet erstatter skrädmjølet.

Beskrivelse her: https://odalsportalen.no/pannerusk