Oldefaren min

Oldefaren min:
JEG URFRAMFØRTE DENNA på Retthellsetra på Krokskogen i dag 26. juni 2021, der Retthellseterdagen handlet om skogfinner. Den ene oldefaren min - og jeg og også da - kan føre slekta tilbake til Brattlifinnen i Hurdal, født 1626. Rune Hernes Bjerke og Arve Frydenlund hadde også ordet på Retthella og snakket om skogfinner. Rune kauket en huldresang som jeg har en variant av. Begge de to nevnte regner med å ha skogfinske aner.

Per-Erik Berge