Håndverkstradisjon

Gammal kunnskap og trollskap

Artikkelen fra Romerikes blad 30.06.1996 er et godt eksempel på en eksotiserende framstilling.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.