Om Skogfinneforeningen

Maria på kontoret

Maria E. Austbø

(Foto: Gunnvald G.)

Skogfinneforeningen har ansatt Maria Ellingsen Austbø (f. 1984) som kontorhjelp fra 1. november.

Politikken forankret, Bjerke gjenvalgt

Skogfinneforeningens første ordinære årsmøte 17. februar 2022 viste at den linja styret har lagt seg på er godt forankret hos medlemmene. Prioriteringen av støttearbeidet for Norsk Skogfinsk Museum ble opprettholdt. Rune Hernes Bjerke ble gjenvalgt som leder. Nestleder Wenche Blomberg var ikke på valg. Gunnvald Grønvik fortsetter også i styret. Nye styremedlemmer er Sigrid Monsen Alvestad og Camilla Miller, med Anita Vorkinnslien og Johanna Breivang som vara.

Hva skal foreningen drive med?

Svedje i Furuberget, Grue Finnskog 2011 (foto: W. Blomberg).

 

Foreningens formålsparagraf:

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.

Basiskunnskap

Som basiskunnskap for alle, både i forvaltning og på grasrota, anbefales denne "Riksantikvartimen" , som gir grunnleggende kunnskap både om skogfinsk historie, kulturminner og minoritetsrettslig status.

https://www.youtube.com/Riksantikvartimen

Skogfinneforeningen stiftet

SKOGFINNEFORENINGEN org.nr. 926 580 698, ble stiftet 26. januar 2021.

Til stede som stiftere var

Per-Erik Berge, Rune Hernes Bjerke, Wenche Blomberg, Gunnvald Grønvik,

Ingunn Lund-Vang, Trine Sennerud Melby, Jan Myhrvold, Tore Ovlien,

Guri Riksaasen, Anne-Lise Torvund, Roar Vangen og Anita Vorkinslien.

 

Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble lagt fram og godkjent. Foreningen ble så besluttet stiftet.

Kontingenten ble fastsatt til kr. 200 per år.

Som styre for foreningen ble valgt:

Rune Hernes Bjerke, Lommedalen, styreleder

Wenche Blomberg, Oslo, styremedlem

Anita Vorkinslien, Oslo, styremedlem

Per-Erik Berge, Hønefoss, styremedlem

Gunnvald Grønvik, Skedsmokorset, styremedlem

Ingunn Lund-Vang, Oslo, varamedlem

Trine Sennerud Melby, Fjellhamar, varamedlem.

 

I styremøte 8. februar 2021 konstituerte styret seg med Wenche Blomberg som nestleder, Anita Vorkinslien som sekretær, Gunnvald Grønvik som kasserer og Per-Erik Berge som kommunikasjonsansvarlig.
I styremøte 9. mars ble Wenche Blomberg konstituert som mellombels kommunikasjonsansvarlig.


Leder og nestleder i Skogfinneforeningen fant seg ei tue i utkanten av Krokskogen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.