Hva skal foreningen drive med?

Svedje i Furuberget, Grue Finnskog 2011 (foto: W. Blomberg).

 

Foreningens formålsparagraf:

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.