Basiskunnskap

Som basiskunnskap for alle, både i forvaltning og på grasrota, anbefales denne "Riksantikvartimen" , som gir grunnleggende kunnskap både om skogfinsk historie, kulturminner og minoritetsrettslig status.

https://www.youtube.com/Riksantikvartimen