Om Skogfinneforeningen

Hva skal foreningen drive med?

Svedje i Furuberget, Grue Finnskog 2011 (foto: W. Blomberg).

 

Foreningens formålsparagraf:

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.

Dette er et stort dugnadsprosjekt, der veien blir til mens vi går. Her vil det handle både om identitetspolitikk og kulturpolitikk i vid forstand.

I sitt første aktivitetsår er foreningen imidlertid blitt stående ved museumssaken som første prioritet. Her bidrar vi med innspill og politiske initiativ på mange nivåer og i alle retninger. 

I den tidligste fasen diskuterte styret noen mulige aktiviteter for første halvår 2021. Det viste seg vanskelig å få realisert ideene pga smittesituasjonen. Men vi har oppnådd at Kaffistova i Oslo har sagt seg villig til å sette silpo på menyen en dag eller to vår og høst, og dette kan vi kombinere med aktivitet - som et medlemsmøte hvis smittesituasjonen tilsier det. Vi deltok på Retthella-dagen på Krokskogen siste lørdag i juni, og har ikke gitt opp tanken på en rundtur og piknik til finneboplasser sør i Lunner (Nordmarka).

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.