Om Skogfinneforeningen

12. mars 2024 hadde det nye styret i skogfinneforeningen sitt første styremøte. Det nye styret består av: 

Leder: Rune Hernes Bjerke, gjenvalg.
Nestleder: Erik Vadholm, ny.

Kasserer: Gunnvald Grønvik, gjenvalg. Sekretær: Torill Oppsahl Rønning, ny Kommunikasjonsansvarlig: Silje Aasli, ny Varamedlem: Anita Vorkinslien, gjenvalg Varamedlem: Ida Kristin Kilen. 

I vårt første styremøte ble foreningens brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport sluttbehandlet. Brevet blir tilgjengelig på foreningens hjemmeside om ikke lenge, men noen av punktene tar for seg: 

Forsoningsprosessen vil ta tid og vil kreve velvilje både fra de nasjonale minoritetene og storsamfunnets side. 
Forsoning krever kunnskap, og undervisning og forskning om nasjonale minoriteter og urfolk må styrkes på alle nivå, fra barneskole til universitet og høyskoler. 
Norsk Skogfinsk Museum må styrkes kraftig ressursmessig og gis status som nasjonalt museum og kompetansesenter. 
Det må treffes tiltak for å styrke skogfinske kulturminner og språk – stedsnavn og familienavn. 
De skogfinske organisasjonene må styrkes slik at de faktisk kan ivareta minoritetens interesser. 

I uttalelsen blir det understreket at det ikke er noen motsetning mellom interessene til nasjonale minoriteter og urfolk. Snarere tvert imot, ikke minst ettersom kunnskap og forståelse best utvikles i gjensidige prosesser. 

Les også våre to resolusjoner som ble vedtatt på årsmøte: Resolusjon: Det hastar med opptrappingsplan for nye stillingar til NSM! (skogfinneforeningen.no), og Krever stans i etablering av vindkraft i skogfinske områder (skogfinneforeningen.no). 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.