Om Skogfinneforeningen

Årsmøtet 15. februar 2023 valde nytt styre som konstituerte seg i styremøte 22. februar 2023

 

Rune Hernes Bjerke, leiar (attval,1 år)

Wenche Blomberg, styremedlem (attval, 2 år)

Camilla Honkainen-Miller, styremedlem (attval, 2 år)

Tone Lileng, styremedlem (ny, suppleringsval, 1 år)

Gunnvald Grønvik, styremedlem (ikkje på val, 1 år igjen)

Anita Vorkinslien, varamedlem (attval, 1 år)

Per Kristian Strand, varamedlem (ny, 1 år)

 

Valkomité:

Anne-Lise Torvund (attval, 1 år)

Anita Vorkinslien (attval, 1 år)

Styret fekk fullmakt til å utpeika den siste valkomitémedlemmen

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.