Om Skogfinneforeningen

MEDLEMMER - FYLKESVIS pr.27.02.2024

Totalt: 262 medlemmer

 • Finnmark: 1
 • Troms: 2
 • Nordland: 3
 • Trøndelag: 13
 • Møre og Romsdal: 6
 • Vestland: 5
 • Rogaland: 9
 • Agder: 2
 • Telemark: 2
 • Vestfold: 4
 • Buskerud: 22
 • Oslo: 45
 • Akershus: 85
 • Østfold: 6
 • Innlandet: 57

Vi har medlemmer i ALLE fylker. Fylket med flest medlemmer er Akershus, fulgt av Innlandet, Oslo og Buskerud. Naturlig nok som områder med stor skogfinnebosetting.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.