Om Skogfinneforeningen

Styrets årsmelding for 2021

Skogfinneforeningen etableres

Skogfinneforeningen ble stiftet 26. januar 2021. Til stede ved stiftelsesmøtet var Per-Erik Berge, Rune Hernes Bjerke, Wenche Blomberg, Gunnvald Grønvik, Ingunn Lund-Vang, Trine Sennerud Melby, Jan Myhrvold, Tore Ovlien, Guri Riksaasen, Anne-Lise Torvund, Roar Vangen og Anita Vorkinslien.

Styret konstituerte seg i første styremøte 8. februar 2021; nestleder Wenche Blomberg, sekretær Anita Vorkinslien og kasserer Gunnvald Grønvik. Skogfinneforeningen ble deretter registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 926 580 698.

Foreningen anskaffet eget domene – www.skogfinneforeningen.no – og startet arbeid med å etablere hjemmeside umiddelbart etter første styremøte. Per-Erik Berge ble valgt som kommunikasjonsansvarlig, men har trukket seg fra styrearbeidet. Denne rollen er deretter blitt ivaretatt av Wenche Blomberg. Foreningen har også etablert en lukket Facebook-gruppe for medlemmer – Skogfinneforum. Dette forumet er tenkt brukt til diskusjoner og medlems­informasjon.

Drift og medlemskontakt

Styret har hatt ti ordinære og ett ekstraordinært styremøte i 2021. Ett styremøte er gjennomført fysisk, de øvrige digitalt. Styret har sendt ut fire medlemsbrev på e-post i 2021. Skogfinneforeningen hadde ved årsskiftet 31.12.2021 150 betalende medlemmer.

Det første arbeidsåret har vært preget av pandemi og smittevernrestriksjoner. Et lenge planlagt medlemsmøte skulle finne sted i Oslo 18. september, men måtte avlyses pga. svært få påmeldinger.

Skogfinneforeningen markerer seg

Styrets utadrettede aktiviteter i 2021 kan oppsummeres i følgende punkter:

 • Skriftlig innspill og deltakelse ved åpen høring 27. april i forbindelse med Meld. St. 23 S (2020-2021) «Musea i samfunnet»
 • Dialogmøte med Sannhets- og forsoningskommisjonen 11. mai
 • Foredrag og appell på Retthelladagen på Krokskogen 26. juni (arr. Hole historielag)
 • Deltakelse ved skogfinsk seminar 3. september i forbindelse med Finnskogdagene (arr. Grue kommune)
 • Møte med Sannhets- og forsoningskommisjonen om forsoningstiltak på Svullrya 4. september
 • Stand og appell på kulturminnedag i Hurdal 11. september (arr. Hurdal kommune, Hurdal historielag mfl.)
 • Innsendt spørsmål til kulturministeren via Karin Andersen (SV) i forbindelse med spørretimen i Stortinget 14. september
 • Møter med partigrupper på Stortinget (Sp, SV) i forbindelse med statsbudsjettet 2022
 • Deltakelse ved Riksantikvarens markering av freding av skogfinske torp 2. oktober
 • Innlegg og appell ved møte 29. oktober (arr. Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune)
 • Innlegg og appell ved møte mellom nasjonale minoriteter 6. november (arr. Kven Østlandet)
 • Møter med daglig leder og styreleder ved Norsk Skogfinsk Museum
 • Skriftlig innspill og deltakelse ved åpen høring 8. november i forbindelse med statsbudsjettet 2022
 • Deltakelse i prosjekt som gjennomfører designkonkurranse for nytt skogfinsk flagg
 • Bidrag til forberedelse til FINNSAM-konferansen i Oslo 4.-6. mars 2022
 • Presse:
  • Klassekampen 19. mars «Tonedøvt, Robertsen» (innlegg)
  • Klassekampen 18. juni «Får ikke støtte som lovet»
  • Klassekampen 23. juni «Ta politisk styring!» (innlegg)
  • Ruijan Kaiku 28. juni «Pengestøtten uteblir, nå står driften i fare»
  • Ruijan Kaiku 29. juni «Ta politisk styring!» (innlegg)
  • Vårt Land 11. november «Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene»
  • Vårt Land 17. november «Gi skogfinnene råderett over kulturbygget» (innlegg)
  • Klassekampen 26. november «Gi oss vårt eget museum» (kronikk)
  • Klassekampen 2. desember «Politikerne overstyres»
  • Klassekampen 7. desember «Med et folk i ryggen» (innlegg)
 • Pressemeldinger i forbindelse med svar fra de politiske partiene vedr. skogfinsk museum før stortingsvalget
 • Henvendelser til Riksrevisjonen i forbindelse med departementets behandling av Norsk Skogfinsk Museum
 • Tilslutning til høringsuttalelse fra Fellesrådet for historielagene i Oslo vedr. Kulturmiljømelding for Oslo 2021-2031
 • Artikkel i Skytilen, medlemsblad for historielagene på Romerike
 • Artikkel i Sørumsspeilet

Styret har brukt mye tid på myndighetenes behandling av Norsk Skogfinsk Museum (NSM) i 2021. NSM og Skogfinneforeningen mener at bevilgninger til gjennomføring av byggeprosjektet treneres i Kulturdepartementet, og oppfatter dette som et maktovergrep mot den skogfinske minoriteten.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjente styrets beretning for 2021.

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.