Om Skogfinneforeningen

Peli poikki (1-2), Oslo 24.10.2020

"Peli poikki - Skogfinna kjem" var ein kulturkveld arrangert av Bondeungdomslaget i Oslo og Norsk Skogfinsk Museum.
Arrangementet var eksternt finansiert med støtte fra Oslo kommune, Fritt ord, Bergesenstiftelsen, Norsk Forfattersentrum, Bøndenes Hus og Kulturrådet.
Deler av nemnda som sto for arrangementet var mellom initiativtakerne til Skogfinneforeningen.
Her er heile kulturkvelden i Teatersalen i opptak - ein video før, og ein etter pausen. 

 

Peli poikki (1)

 

Peli poikki (2)

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.