Om Skogfinneforeningen

SKOGFINNEFORENINGEN org.nr. 926 580 698, ble stiftet 26. januar 2021.

Til stede som stiftere var

Per-Erik Berge, Rune Hernes Bjerke, Wenche Blomberg, Gunnvald Grønvik,

Ingunn Lund-Vang, Trine Sennerud Melby, Jan Myhrvold, Tore Ovlien,

Guri Riksaasen, Anne-Lise Torvund, Roar Vangen og Anita Vorkinslien.

 

Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble lagt fram og godkjent. Foreningen ble så besluttet stiftet.

Kontingenten ble fastsatt til kr. 200 per år.

Som styre for foreningen ble valgt:

Rune Hernes Bjerke, Lommedalen, styreleder

Wenche Blomberg, Oslo, styremedlem

Anita Vorkinslien, Oslo, styremedlem

Per-Erik Berge, Hønefoss, styremedlem

Gunnvald Grønvik, Skedsmokorset, styremedlem

Ingunn Lund-Vang, Oslo, varamedlem

Trine Sennerud Melby, Fjellhamar, varamedlem.

 

I styremøte 8. februar 2021 konstituerte styret seg med Wenche Blomberg som nestleder, Anita Vorkinslien som sekretær, Gunnvald Grønvik som kasserer og Per-Erik Berge som kommunikasjonsansvarlig.
I styremøte 9. mars ble Wenche Blomberg konstituert som mellombels kommunikasjonsansvarlig.


Leder og nestleder i Skogfinneforeningen fant seg ei tue i utkanten av Krokskogen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.