Bernt Anker, Ankerfamilien og det ankerske fideikomiss

En viktig del av den skogfinske bosettingshistorien handler om eiendomsforholdene i skogene. "Det ankerske fideikomiss" – legatet opprettet etter Bernt Ankers død – er en sentral del av denne historien. Da dette veldige eiendomskonglomeratet gikk over ende og dro med seg store deler av den norske "plankeadelen", fikk en god del skogfinner mulighet til å kjøpe brukene sine. Konservator Geir Thomas Risåsen forteller om Bernt Anker og familien hans. Han var en av de mest styrtrike i Norgeshistorien.

Skrukkelia og andre finneområder i Akershus

Skrukkelia som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse,  og bruk av arkeologiske metoder for å øke kunnskap, formidle og beskytte kulturminner og kulturmiljøer

Av Reidun Marie Aasheim og Marianne Johansson, arkeologer i Viken fylkeskommune

Riksantikvarens åpningstale

geiran

Riksantikvar Hanna Geiran (foto WB) holdt åpningstalen på Finnsamkonferansen i Oslo 4. mars 2022:

Finnsam-filmer

Informasjonsnettverket Finnsam, som også har mange aktive med fra Norge, er i gang med å lage flere dokumentarfilmer om ulike skogfinske svenske bygder. 
Vi merker oss også at Uutiset-avdelingen i Sveriges Television SVT de siste månedene har viet skogfinnene stor oppmerksomhet i sine programmer, som går ukentlig på SVT2. Informasjonen er viktig også for oss. 

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/finnsam-filmer

 

Skogsfinnene i Sverige

 

Nå er også svenske skogsfinner i gang med å organisere seg. https://www.svt.se/nyheter/uutiset/forbundet-skogsfinnars-intressen-i-sverige-grunda

 

Rökstugan i Purala, Östmark.

 En gjennomgang av den nye foreningens intensjoner finner du her: https://www.minoritet.se/nyforening