Dokumentarkiv

Kommentarer forsoningskommisjonens rapport

Skogfinneforeningen vil sende et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det vil ta for seg disse punktene:

  • Forsoningsprosessen vil ta tid og vil kreve velvilje både fra de nasjonale minoritetene og storsamfunnets side. 
  • Forsoning krever kunnskap, og undervisning og forskning om nasjonale minoriteter og urfolk må styrkes på alle nivå, fra barneskole til universitet og høyskoler.
  • Norsk Skogfinsk Museum må styrkes kraftig ressursmessig og gis status som nasjonalt museum og kompetansesenter. 
  • Det må treffes tiltak for å styrke skogfinske kulturminner og språk – stedsnavn og familienavn. 
  • De skogfinske organisasjonene må styrkes slik at de faktisk kan ivareta minoritetens interesser. 

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.