Dokumentarkiv

Fornorskingen pågår fremdeles

Leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten snakker rett ut om viktige ting han har lært i granskingen, blant annet at fornorskingen pågår den dag i dag. Deres rapport skal leveres Stortinget 1. juni. Les her.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.