Dokumentarkiv

Sannhets- og forsoningskommisjonen

OBS

 

Pers.historie

Har du noe på hjertet fra din skogfinske tilknytning som du ikke har fortalt Sannhets- og forsoningskommisjonen, er det ennå tid. 
Se https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie og bruk skjemaet som er lagt ut der.

Hurdalsordføreren hilser

Moltzau ordf.

Ordfører i Hurdal Paul Johan Moltzau.

Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Hurdalsjøen hotell 23. sept 2022

Jeg vil først takke for invitasjonen og si at det er både en ære og glede å ønske velkommen til Sannhets- og forsoningskommisjonen - og til alle øvrige frammøtte.

Hurdalsmøtet

Hurdalsmøtet

(Foto: Inger Elin Utsi)

Det aller siste åpne møtet i Kommisjonens regi fant sted i Hurdal fredag 23. september 2022. Fra venstre: Rune H. Bjerke (Skogfinneforeningen), Jan Myhrvold (Solør-Värmland Finnkulturforening), Anne Julie Semb (Sannhets- og forsoningskommisjonen), Paul Johan Moltzau (ordfører i Hurdal), Aslak Syse (kommisjonen), Inger Elin Utsi (kommisjonen, sekr.), Terje Audun Bredvold (Skogfinske interesser i Norge) og Birger Nesholen (Norsk Skogfinsk Museum).

Våre forsoningsforslag til Kommisjonen

Rune i Hurdal

Leder Rune H. Bjerke presenterte våre forsoningsforslag til Sannhets- og forsoningskommisjonen på deres siste offentlige møte i Hurdal 23. september 2022.

Sverige oppretter sannhets-kommisjon, men bare for samer

3. juni oppnevnte den svenske regjeringen en kommisjon som skal granske urett og overgrep begått mot ulike samiske grupper. Ingen andre grupper er inkludert i mandatet.

Kommisjonen skal levere sin innstilling innen 1. desember 2025.

Les pressemeldinga fra den svenske regjeringa her.
Tipper/pentagram

 

Utfordrar Kommisjonen

ulv ulv

Har Sannhets- og forsoningskommisjonen vald feil kommunikasjonsstrategi?

Forskar Elin Skaar kjem i ein artikkel i Vårt land med ei oppmoding til kommisjonen: Skap debatt og skap forventningar!

Les mer her

Hva slags forsoning, egentlig?

Fornorskningspolitikken sprang ut av norske selvforståelser som etterlot seg sosiale, kulturelle og politiske tyngdekrefter som aldri helt forsvant. Hvor langt har det norske majoritetssamfunnet egentlig kommet i oppgjøret med dette, og hva betyr det for mellomfolkelig forsoning i Norge? Hva er kirkens, sivilsamfunnets og forskningens ansvar og bidrag? 
Konferanse på Diakonhjemmet 3.-4. mai, les mer her.

Menneskerettigheter og Sannhetskommisjonen

Hans Morten Haugen ved VID Vitenskapelige høgskole har skrevet denne artikkelen til International Journal of Minority and Group Rights (den kommer i tidsskriftet i 2022): Any Role for Human Rights in the Norwegian Truth and Reconcilation Commission Addressing Forced Assimilation? images/PDF/IJGR_1278_Haugen.pdf

Kommisjonen lover oppgjør

Leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten lover et grundig oppgjør med fornorskingspolitikken. 

https://www.vg.no/nyheter/kommisjonen

"Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?"

I forkant av Finnskogdagene 2021 ble det arrangert et seminar om temaet "Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?" som i sin helhet ble strømmet på Sannhets- og forsoningskommisjonens YouTube-kanal. 
Seminaret tok utgangspunkt i Marte Hallems film "Fremmed blod" som ble etterfulgt av en panelsamtale ledet av Dagfinn Høybråten. 
Panelsamtalen begynner på 1:08.
https://www.youtube.com/watch?v=cN5hyozmPyI

 

Kommisjonsmandatet forlenges

Sannhets- og forsoningskommisjonen skulle innlevere sin rapport til Stortinget 1. september 2022. Denne fristen er nå forlenget med ett år.
https://uit.no/kommisjonen/fristen-forlenges

Begrunnelsen er først og fremst at koronarestriksjonene har virket svært hemmende på framdriften.

Sannhetskommisjonen og det skogfinske

Foreningen har sendt brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen og pekt på bl.a. behovet for prioritering av det skogfinske i kommisjonsarbeidet, samtidig som vi ber om et møte i Osloområdet:

Til Sannhets- og forsoningskommisjonen/Fra Skogfinneforeningen, 25. mars 2021

Skogfinneforeningen har nå eksistert et par måneder, og folk melder seg inn praktisk talt daglig. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å ha en god og uttømmende dialog med medlemmene, men kontakten vi har hatt viser at usynliggjøring, tvangsfornorsking og navnenekt er viktige tema som medlemmene ønsker å melde inn til kommisjonen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

I dette radiointervjuet forteller Dagfinn Høybråten om opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen og arbeidet deres med å avdekke virkningene av fornorskingspolitikken overfor samer, kvener og skogfinner.

Mange har lite kjennskap til dette. Vi oppfordrer alle som har noe å fortelle, om å kontakte kommisjonen. Mange av våre medlemmer har allerede gjort det.

Hør radiointervjuet her.

Kommisjonen kan kontaktes via e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. De har egen nettside her: https://uit.no/kommisjonen