Dokumentarkiv

Klage til Europarådet

Skogfinske representanter møtte 26. august en representant for Europarådets rådgivende komité for Rammekonvensjonen som kom til Oslo. 
Fra skogfinsk side ble det framført alvorlige bekymringer knyttet til museumsbygg-saken, svikten i Kommunaldepartementets håndtering av nasjonale minoriteter, og den manglende kunnskapen om skogfinnene i alle ledd av forvaltningen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.