Dokumentarkiv

Klage til Riksrevisjonen

Skogfinneforeningen har sendt inn klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av Norsk Skogfinsk Museums byggesak. Stortinget bevilget midler på statsbudsjettet for 2021, men til dags dato er det ikke utbetalt ei krone, og byggeprosjektet er i en kritisk situasjon.
Vi hevder at departementsavdelingen KV2 har en egen agenda der skogfinnenes museum skal tvinges inn i en hierarkisk struktur mot deres egne ønsker, i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, og i strid med tidligere politiske føringer. Med andre ord: Denne avdelingen driver egen butikk. 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.