Dokumentarkiv

Oppdatering om museumsbygget

Siste nytt om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum (sakset fra NSMs Facebook-konto):
Nå er det endelig bekreftet at resterende 2,5 mill. kr for 2021 og 6 mill. kr for 2022 utbetales snarlig. Dette på grunnlag av at en avtale vi kan leve godt med er inngått med Anno museum og at vi nå har godtatt de betingelser som følger av det nye tildelingsbrevet. Det er ingen kameler som må svelges her. Vi er altså fortsatt en selvstendig organisasjon.

Det er viktig å påpeke at det ikke er nå arbeidet starter. Det startet i januar 2021 med utlysning av prosjektlederkonkurranse og prosjektleder Uno H Sætheråsen fra Prosjektråd Innlandet As var på plass først i juni. Vi har bygget en prosjektorganisasjon med styringsgruppe og prosjektgruppe samt opprettet en utstillingsgruppe som Suzanne Palmquist er engasjert til å lede. Vi har hele det siste året hatt jevnlige møter med arkitektene for utvikling av bygget og gjort en del nødvendige endringer; blant annet tegnet et betydelig større kjøkken. Her har vi også leid inn en konsulent til denne jobben. Grue kommune er i full gang med å utarbeide reguleringsplan, Innlandet Fylkeskommune er inne i bildet i forhold til den trafikale situasjonen. Her er også Norconsult engasjert til å lage en trafikk-plan som vil bli en del av reguleringsplanen. Tomtene er kjøpt og betalt og det arbeides med kjøp av noe tilleggsareal i forhold til parkeringsplassen. Alt dette arbeidet har fram til årsskiftet kostet oss i underkant av 2 mill. kr.
Vi har måttet justere framdriftsplanen noe og nå er planen å bli ferdig med anbudsdokumentene tidlig høst og at byggestart blir første del av 2023. Bygget skal leveres til byggherre februar 2024 og åpnes våren/sommeren 2024. Skulle det bli forsinkelser i forhold til dette, skal vi leve med det. Vi har jobbet aktivt med dette byggeprosjektet i 15 år - planene er over 20 år gamle - så nå er det viktigst at vi får gjort dette på en skikkelig måte.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.