Dokumentarkiv

Svar til statsråden

Skogfinneforeningen har denne kommentaren til Trettebergstuen:

Fra Vårt Land 17. november 2021:

Gi skogfinnene råderett over kulturbygget

Den som satt med forventninger om at ei ny regjering og en ny kulturminister ville bryte med statens trakasseringspolitikk overfor skogfinnene og gi dem råderett over eget kulturbygg, må tenke om igjen.

Anette Trettebergstuen (Ap) har ifølge Vårt lands reportasje 11.11.21 stilt seg på samme banehalvdel som Solberg-regjeringa: Ingen penger til nytt museumsbygg, uten det vi opplever som en forventning til underkastelse og tvangsassimilering.

 Hvis Trettebergstuen virkelig hadde ønsket å hogge over denne gordiske knuten, kunne hun begynne med å kalle inn sitt eget embetsverk og instruere dem om å godta den organiseringa, både av byggeprosjektet og den videre driften som NSM har lagt fram etter årevis med press. Hun kunne dessuten sørge for at de setter seg skikkelig inn i Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter, som de er forpliktet til å følge.

 Statsråden vet nemlig meget vel at det er nettopp minoritetsperspektivet som er det sentrale i saken, men skyver det – med god hjelp av et politiserende embetsverk – under teppet, og later som det dreier seg om et hvilket som helst lokalt kulturbygg.

 Rune H. Bjerke, leder i Skogfinneforeningen og Wenche Blomberg, nestleder i Skogfinneforeningen

 

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.