Dokumentarkiv

Fellesuttalelse fra minoritetsmøtet 6.11.2021

Forsamlingen av minoritetsrepresentanter vedtok enstemmig denne uttalelsen om statens behandling av skogfinnenes museumssak:

Deltakerne på møtet 6. november 2021 på Litteraturhuset i Oslo om de nasjonale minoritetenes situasjon i Norge tar sterk avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet forøvrig.

Tilstedeværende:

Skogfinneforeningen

Kven Østlandet

Kvensk-Finsk Riksforbund

Taternes Landsforening

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.