Dokumentarkiv

Petter Weldingh 2021:

"Jeg tænkte mig Finnerne som et Slags Fantefolk" : Oppfatninger om skogfinner i Norge – fra marginalisering til assimilering?
Les oppgaven her: Petter-Weldingh.master

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.