Dokumentarkiv

Grunnforskning/avhandlinger

Petter Weldingh 2021:

"Jeg tænkte mig Finnerne som et Slags Fantefolk" : Oppfatninger om skogfinner i Norge – fra marginalisering til assimilering?
Les oppgaven her: Petter-Weldingh.master

Magnus Bernhardsen 2019:

«Den første jeg kjender av ætten fikk ryddet sig plass i en skog» : Skogfinnar i norsk litteratur

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66725/master_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1WUtf8FZVK8lMIFRuGJMQeDOM4FW-dobOtt0Ve4T1O_pECEAmUOMefTmE 

Trine Sennerud Melby 2012:

De skogfinske bosettingene i Aurskog, Setskog og Eidskog, 1650-1725

images/PDF/Masteroppgave_Trine.pdf

Anne Minken: Tatere i Norden før 1850

Anne Minkens doktorgradsavhandling handler om tatere, en annen minoritet i Norden. Siden det er en glimrende avhandling, og en god del perspektiver på statenes behandling av minoriteter vil være sammenfallende med skogfinske erfaringer, tar vi den med her som et eksempel framtidige stipendiater kan strekke seg etter.

https://Minken_Tatere_i_Norden

 

Anniken Johansen 2014: 

”At sådan ukrutt måtte ganske utryddes” : Om de finske innvandrerne på Østlandet på 1600-tallet, og deres møte med det norske bondesamfunnet

images/PDF/Master_Om-skogfinnene.pdf

 

Sannhets- og forsoningskommisjonens publikumsmøter

Anette Ballari Nilssen:

Møter uten motstand : Om de åpne møtene i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Masteroppgave 2021. Nilssen_Anette Ballari.pdf