Dokumentarkiv

Diskusjon om urfolk

"Hvordan staten forskjellsbehandler nasjonale minoriteter – om kvener og samer".
Foredrag av historiker Trond Gabrielsen, HIFO, på møtet arrangert av kvenene på Litteraturhuset i Oslo 6. november 2021.

 images/PDF/Hvordan_staten_forskjellsbehandler_nasjonale_minoriteter_1.pdf

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.