Dokumentarkiv

Forskningsartikler

Sølvskatten - hva betalte finnskogingene?

Sølvskatten som personalhistorisk og kulturhistorisk kilde

Av Lars Løberg, cand.philol. med historie hovedfag fra UiO 1986, fagdirektør i Utenriksdepartementet pt ambassaderåd ved ambassaden i Warszawa, faglærer i historie ved Høyskolen i Volda (2008-10).

Foredrag på Finnsam-konferansen i Oslo mars 2022.

Bernt Anker, Ankerfamilien og det ankerske fideikomiss

En viktig del av den skogfinske bosettingshistorien handler om eiendomsforholdene i skogene. "Det ankerske fideikomiss" – legatet opprettet etter Bernt Ankers død – er en sentral del av denne historien. Da dette veldige eiendomskonglomeratet gikk over ende og dro med seg store deler av den norske "plankeadelen", fikk en god del skogfinner mulighet til å kjøpe brukene sine. Konservator Geir Thomas Risåsen forteller om Bernt Anker og familien hans. Han var en av de mest styrtrike i Norgeshistorien.

Berømte skogfinner

Har man skrevet en kjær nasjonalsang, kan man nesten ikke bli mer berømt. Bjørnson og Nordraak var fettere og av skogfinneslekt fra Søndre Land. Bo Hansson forteller:

Diskusjon om urfolk

"Hvordan staten forskjellsbehandler nasjonale minoriteter – om kvener og samer".
Foredrag av historiker Trond Gabrielsen, HIFO, på møtet arrangert av kvenene på Litteraturhuset i Oslo 6. november 2021.

 images/PDF/Hvordan_staten_forskjellsbehandler_nasjonale_minoriteter_1.pdf